I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
  2. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
  3. 3. Złożenie ślubowania przez radnych
  4. 4. Wybór Przewodniczącego Rady
  5. 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza
  6. 6. Zamknięcie obrad