X Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Białogard w roku 2018.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białogardu
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2018 - druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 - druk D.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 - druk E.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – druk F.
 14. 14. Sprawy organizacyjne Rady
 15. 15. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: