XI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Informacja dotycząca organizacji Dni Białogardu.
 8. 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 9. 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Białogard za rok 2018.
 10. 10. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Białogard w latach 2017-2018.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Białogardu – druk A.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu – druk B.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze miasta Białogard do kategorii dróg (ulic) gminnych (miejskich) oraz ustalenia ich przebiegu – druk C.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg (ulic) w Białogardzie – druk D.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Złocieniec w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt – druk E.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie – druk F.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Białogardzie – druk G.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk H.
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020-2023 – druk I.
 20. 20. Sprawy organizacyjne Rady
 21. 21. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: