XII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – druk E.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk F.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 – druk G.
 13. 13. Sprawy organizacyjne Rady
 14. 14. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: