XIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Białogard za I półrocze 2019 roku.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Białogard w celu realizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Białogard – druk A.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 – druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk D.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 – druk E.
 13. 13. Sprawy organizacyjne Rady
 14. 14. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: