XVI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołów z XIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu i XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Białogard w roku szkolnym 2018/2019.
 7. 7. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – druk A.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 – druk B.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ogrzewania węglowego w budynkach lub lokalach mieszkalnych – druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji na lata 2019 i 2020 planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2017-2020 – druk D.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej – druk E.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk F.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu – druk G.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu – druk H.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie - druk J.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie - druk K.
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy placu w Białogardzie – druk L.
 20. 20. Sprawy organizacyjne Rady
 21. 21. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: