XVII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk A.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 – druk B.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk D.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi – druk E.
 12. "12. Sprawy organizacyjne Rady
 13. 13. - Informacja Przewodniczącego Rady z realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 14. 14. - Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji z wystąpień mieszkańców podczas Sesji Rady Miejskiej w roku 2019.
 15. 15. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: