XVIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
 3. 3. Stwierdzenie quorum.
 4. 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 6. 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. 7. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białogard
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard – druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – druk E.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej – druk F.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk G.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk H.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard – druk I.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu na rok 2020 – druk J.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Białogardu na rok 2020 – druk L.
 20. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Białogardu na rok 2020 – druk Ł.
 21. 21. Sprawy organizacyjne Rady
 22. 22. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: