II Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji, w tym:
  - stwierdzenie "quorum",
  - przedstawienie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu z I Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 2. 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 3. a) w sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Białogardu - druk A
 4. b) w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Białogardu – druk B
 5. c) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu – druk C
 6. d) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu - druk D
 7. e) w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Białogardu – druk E
 8. f) w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Białogardu – druk F
 9. g) w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białogardu uprawnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Białogardu – druk G
 10. h) w sprawie zmian w składzie członków zespołu koordynującego proces rewitalizacji – druk H
 11. i) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Białogardu – druk I.
 12. 3. Sprawy organizacyjne Rady
 13. Zamknięcie sesji

Głosowania: