XXI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie za rok 2019.
 8. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji na rok 2020 planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020 będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard – druk H.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie – druk A.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach prowadzonych przez Miasto Białogard – druk B.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia – druk C.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Białogard – druk D.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Białogard lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk E.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk F.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk G.
 17. 17. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 18. 18. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: