XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie Sesji.
  2. 2. Stwierdzenie quorum.
  3. 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.
  4. 4. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: