XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie Sesji.
  2. 2. Stwierdzenie quorum.
  3. 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – druk A.
  4. 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard – druk B.
  5. 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk C.
  6. 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk D.
  7. 7. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: