III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie sesji, w tym stwierdzenie "quorum"
  2. 2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018.
  3. 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard.
  4. 4. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: