IV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji
 2. 2. Stwierdzenie "quorum"
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołów z II i III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – druk A.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – druk B.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 – druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu ipodjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” na lata 2019-2023 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata na lata 2019-2023 - druk D.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk E.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk F.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wymagań
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 – druk H.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2018-2028
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 - druk K.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Białogardu – druk L.
 19. 19. Sprawy organizacyjne Rady
 20. 20. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: