VII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli
 8. "8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Białogard zadań z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. ""Region dla Rodziny"" - druk B"
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Drawsko Pomorskie w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt - druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 - druk E
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 - druk F
 13. 13. Sprawy organizacyjne Rady
 14. 14. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: