VIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku.
 8. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok.
 10. 10. Raport z wykonania zadań Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2018 za 2018 rok.
 11. 11. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2018.
 12. 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 za 2018 rok.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Białogardzie – druk B.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne – druk C.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Połczyn-Zdrój w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt – druk D.
 17. 17. Rozpatrzenie projekt i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych - druk E.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” z siedzibą w Białogardzie – druk F.
 19. 19. Sprawy organizacyjne Rady
 20. 20. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: